Wchodzi Terminator do łaźni. Pod prysznicem wypada mu mydło, schyla się. Na wyświetlaczu pojawia się napis: „System wykrył nowe, nieznane urządzenie”.