Nauczyciel pyta Jasia:
– Jasiu, gdzie jest Krym?
– Na ciostku.