– Co wspólnego mają cyganie z saperem?
– Myli się tylko raz.