– Jak nazywaliby się Flinstonowie, gdyby byli czarni?
– Czarnuchy