Ta śmieszna demokracja nie ma racji bytu na Białorusi. W końcu Łukaszenka jest ojcem narodu, a rodziców się nie wybiera.