Johnny Bravo: 
Ankieta o pracę to prościzna.
1. Jak często nosisz krawat? 
a) zawsze, 
b) rzadko, 
c) nigdy, 
d) wolę korniszony. 
Mmm… Korniszony są pycha!