– Największy dylemat polsko-cygańskiego dziecka?
– Kraść, czy żebrać?