<ja>byłem na siłce 
<ja>przywieźli nową maszynę 
<ja>fajna 
<ja>po pół godzinie jednak miałem dość 
<ja>spuchłem, rzygać się chciało 
<ja>ale naprawdę ma wszystko 
<ja>snickersy, marsy, kit-katy