W Smoleńsku opodal krzaczka,
jebnęła kaczka dziwaczka.