Przed ślubem: Słyszysz Kochanie wody gwizdanie?
Po: Nie słyszysz pizdo jak woda gwizdo?