Przewodnik oprowadza wycieczkę po krypcie Wawelskiej: 
-Tu leży Sobieski, rozbił Turków pod Wiedniem. 
-Tu leży Poniatowski, rozbił Austriaków pod Raszynem. 
-Tu leży Piłsudski, rozbił bolszewików pod Warszawą. 
-Tu leży Kaczyński, rozbił samolot pod Smoleńskiem.