Wypijesz wieczorem – przepada ranek.
Nie wypijesz – przepada wieczór.