Czy mogę wpisać w zeznaniu podatkowym, że mam na utrzymaniu rząd, parlament, rzeszę urzędników i z kilkuset bezrobotnych?