– Czy obfite jedzenie na noc jest naprawdę szkodliwe?
– A słyszałeś o Ostatniej Wieczerzy?