Prezydent Obama nie chce ujawnić zdjęć zabitego Bin Ladena. Argumentuje to „dużą drastycznością” i „obawą o spokój społeczny”.

Wydaje mi się, że po 2 Girls 1 Cup poradzimy sobie i z tym.