Niektórzy mieszkańcy Afryki zarabiają mniej niż dolara dziennie. Leniwe chuje.