David, John i Steven mieli 20 monet. Postanowili je między sobą podzielić. David dostał 2 monety, John też 2, Steven 16. Który z nich jest Żydem?