Google wciąż ulepsza swojego translatora. Można już tłumaczyć z „polski” na „Nelly Rokita”.