Auschwitz – tu asymilacja Żydów spotkała pracę u podstaw.