Paryż. Szkoła podstawowa. Nauczyciel czyta listę:
– Mustafa ibn-Kemal?
– Jestem.
– Yakin badr-Habsi?
– Obecny.
– Alla inbahr-Thez?
– Panie profesorze, ja się nazywam Alain Bartez.