<janiga> Śniadanie na kacu jest jak przeszczep, może się nie przyjąć.