– Skoro na Muzułmanów czekają w raju 72 dziewice, to w takim razie co dostają muzułmanki?
– Naczynia.