Była gruba. Bardzo gruba. Spadając z łóżka spadała z obu stron.