Jemnioł: człowiek, który na pytanie „Po co Ci głowa?” odpowiada „Jem niom”.