Prawidłowo wychowane sumienie nigdy nie gryzie swego pana.