Kochać i szanować należy się samemu. Jak można powierzać obcym ludziom tak odpowiedzialne zadania?