Granicę kobiecej wolności wyznacza ilość programów w zmywarce.