– Czemu milczysz? Powiedz coś?
– Co?
– Nie wiem. Coś miłego, bądź sobą.
– Nie mogę zrobić tych dwóch rzeczy jednocześnie.