Wydaje mi się, że akcje społeczne zwracające uwagę na problem przemocy domowej są ważne dla kobiet. Dlatego już ich nie wspieram.