Z ostatniej chwili: kobieta urodziła drugie dziecko.