Szczęścia nie można kupić. Niemniej dzięki prostytucji można je wypożyczyć.