Rozmawia dwóch jehowych przed drzwiami:
– Wchodzimy?
– Ale tu jest napisane: „Nie wchodzić!”.
– Powstrzymało nas to kiedykolwiek?
– Ale tu jest napisane krwią…