Rada dnia:
Jeżeli zaczniesz zdanie od „U nas, masonów…” to wszyscy wokół zaczną cię uważnie słuchać.