Rada dnia:
Zmień hasło do Wi-Fi na „najpierwlodzik” i czekaj aż żona wróci z pracy.