Czas jest względny. Z domu do baru mam pięć minut, z baru do domu dwie godziny.