Drogie Panie, podobno jeden plemnik zawiera 37,5 MB informacji. Pamiętajcie, im więcej połykacie tym mądrzejsze jesteście.