Polityk: Moje wypowiedzi są bezsensowne jeżeli wyjmiemy je z kontekstu.
Media: Polityk twierdzi, że jego wypowiedzi są bezsensowne.