Pracuję w pobliskiej elektrowni atomowej, żeby wykarmić dzieci. Trzy głodne gęby… I to tylko u młodszego!