Cóż za ironia – kłusownicy pokazali światu, że bardziej troszczy się o pojedyncze zwierzę w Afryce niż o tamtejszą ludność.