– Tato, czy to prawda, że mleko pochodzi od krowy?
– Nie do końca. Owszem, to mama je kupuje, ale ja daję pieniądze.