Umiera bardzo stary rabin i staje przed obliczem Boga:
– Gdzie się urodziłeś? – pyta Bóg.
– W Cesarstwie Austrowęgierskim.
– Gdzie chodziłeś do chederu?
– W Czechosłowacji.
– Gdzie się ożeniłeś?
– Na Węgrzech.
– Gdzie urodził się twój pierworodny?
– W III Rzeszy.
– A gdzie umarłeś?
– Na Ukrainie.
– Nieźle cię po świecie nosiło…
– Panie Boże, na cal się nie ruszyłem z rodzinnego Mukaczewa.