Po co mnożyć pytania? Referendum powinno zawierać jedno:
Czy jesteś za posyłaniem sześciolatków do Lasów Państwowych i pozostawieniem ich tam aż do osiągnięcia wcześniejszego wieku emeytalnego?