Mój dziadek miał siłę dziesieciu mężczyzn. Był właścicielem niedużej plantacji niewolników.