Rozwiązanie problemu z uchodźcami z Syrii:
1. Przyjąć wszystkich uchodźców z Syrii.
2. Dać im pracę w armii.
3. Kiedy już się wyszkolą, wysłać ich do walki z ekstremistami w Syrii.