Gdyby socjaliści rozumieli ekonomię, nie byliby socjalistami.