Mały Wasia do matki:
– Mamo, patrz, tam murzyn się rozpuszcza.
– On się nie rozpuszcza, on sra.