Jak sądzicie, co jest bardziej prawdopodobne: demokracja w Syrii czy szariat w Paryżu?