Mądrzy ludzie następują na grabie po to, by je łatwiej podnieść.