Odkrycie wody na Marsie przyspieszy naszą podróż na tę planetę. W końcu ktoś teraz musi założyć tam licznik.