Tusk skłamał. Obiecał nam drugą Irlandię, a Irlandia jest trzecia.